Aktuálne oznamy:

MUDr. Iveta Feketová PhD, MPH

Služby

Prehľad hlavných služieb poskytovaných v našich ambulanciách. V prípade otázok nás prosím neváhajte kontaktovať, radi vám poskytneme ďalšie informácie.

Profesionálny prístup

Profesionálny a individuálny prístup k pacientom a ich rodičom.

Ambulantná starostlivosť

Všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a dorast. Preventívne prehliadky, diagnostika, liečba, vyšetrenia a poradňa.

Prevencia

Zo zákona máte právo na preventívnu prehliadku. Najmä rodičia najmenších detí môžu využívať pravidelnú poradňu, kde majú priestor na rozhovor a zodpovedanie otázok o zdravotnom stave dieťaťa.

Vyšetrenia a prehliadky

Zo zákona máte právo na preventívnu prehliadku. Najmä rodičia najmenších detí môžu využívať pravidelnú poradňu, kde majú priestor na rozhovor a zodpovedanie otázok o zdravotnom stave dieťaťa.

CRP vyšetrenie

Vyšetrenie hladiny CRP sa používa na rozlíšenie bakteriálnej a vírusovej infekcie. Je prostriedkom na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík.

Očkovanie

Z hľadiska prevencie ťažkých až život ohrozujúcich ochorení je dôležité, aby sa očkovali už deti, ktoré sú jednou z najzraniteľnejších skupín populácie. Pravidelné povinné očkovanie detí, je na Slovensku pre poistencov bezplatné.

VIP Karta

Vyšetrenia bez čakania, mobilné číslo k dispozícii, bezplatné CRP vyšetrenia, bezplatné nepovinné očkovania.

Konzultácie

Ambulantné alebo telefonické konzultácie o zdravej výžive a o všetkom čo Vás trápi. Konzultácie s budúcimi rodičmi.

Parkovanie priamo pri ambulancii

Bezbariérový prístup

Príjem nových pacientov

Anglický a ruský jazyk

Zmluvné poisťovne

Union zdravotná poisťovňa a.s. (27)
Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. (25)
DÔVERA zdravotná poisťovňa a.s. (24)

Prejsť na začiatok