Cenník

Ambulancia je neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Popri úkonoch hradených z verejného zdravotného poistenia (zmluvné zdravotné poisťovne) účtujeme poplatky alebo doplatky za úkony, ktoré sú nad rámec výkonov hradených poisťovňami, ktorých výšku uvádza tento cenník.

NázovCena
Aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania8 €
CRP vyšetrenie na žiadosť pacienta10 €
Ag test COVID-19 na žiadosť pacienta5 €
Preventívna prehliadka mimo časového intervalu na vlastnú žiadosť30 €
Odber krvi a biologického materiálu indikované iným odborným lekárom10 €
Potvrdenie do letných a zimných táborov, na brigády8 €
Potvrdenie na športy, záujmové krúžky na žiadosť pacienta8 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne15 €
Potvrdenie spôsobilosti na pobyt v MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ8 €
Potvrdenie o zdravotnom stave vydané na žiadosť pacienta10 €
VIP karta – vyšetrenia bez čakania, mobilné číslo k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., bezplatné CRP vyšetrenia, bezplatné nepovinné očkovania. (Ročný poplatok)250 €
Vykonanie vstupnej, výstupnej lekárskej prehliadky pre zamestnávateľa30 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta15 €
Vystavenie nového očkovacieho preukazu na žiadosť pacienta (pri strate)10 €
Vystavenie potvrdenia pre zamestnávateľa na žiadosť rodiča1 €
Vystavenie zdravotného preukazu15 €
Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia40 €
Vyšetrenie krvi odporúčané iným lekárom na žiadosť pacienta10 €
Konzultácia alebo vyšetrenie pacienta mimo ordinačných hodín20 €
Vyšetrenie pacienta bez Dohody o poskytovaní ZS na vlastnú žiadosť30 €
Vyšetrenie pacienta bez poistenia v SR na vlastnú žiadosť30 €
Vyšetrenie pre pobyt, štúdium a prácu v zahraničí50 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla40 €
Vyšetrenie zdrav. spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva60 €

Uvedené ceny sú vrátane prípadnej DPH. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. je D.M.I. s. r. o., IČO 45600678.

Prejsť na začiatok