Cenník

Ambulancia je neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Popri úkonoch hradených z verejného zdravotného poistenia (zmluvné zdravotné poisťovne) účtujeme poplatky alebo doplatky za úkony, ktoré sú nad rámec výkonov hradených poisťovňami, ktorých výšku uvádza tento cenník.

NázovCena
Aplikácia očkovacej látky mimo povinného očkovania5 €
CRP vyšetrenie6 €
CRP vyšetrenie pre pacienta z iného obvodu7 €
Krvné skúšky / krvná skupina / na žiadosť pacienta10 €
Objednanie pacienta na vyšetrenie na vopred dohodnutý termín5 €
Odber krvi a biologického materiálu indikované iným odborným lekárom5 €
Potvrdenie do letných a zimných táborov, na brigády5 €
Potvrdenie na športy, hudbu, tanec a pod.5 €
Potvrdenie o zdravotnom stave pre komerčné poisťovne10 €
Potvrdenie spôsobilosti na pobyt v MŠ5 €
Potvrdenie spôsobilosti na stredoškolské štúdium, zápisník bezpečnosti práce5 €
Potvrdenie spôsobilosti na vysokoškolské štúdium5 €
Potvrdenie vydané na žiadosť pacienta5 €
Prepichnutie uší10 €
Telefonické objednanie receptu a doporučenia na odborné vyšetrenie2 €
VIP karta – vyšetrenia bez čakania, mobilné číslo k dispozícii od 8.00 do 20.00 hod., bezplatné CRP vyšetrenia, bezplatné nepovinné očkovania. (Ročný poplatok)200 €
Vykonanie vstupnej, výstupnej lekárskej prehliadky pre zamestnávateľa10 €
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť rodiča / pre súd a pod. /10 €
Vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu na žiadosť rodičov10 €
Vystavenie nového očkovacieho preukazu5 €
Vystavenie potvrdenia o návšteve lekára, ospravedlnenie žiakov ZŠ, SŠ1 €
Vystavenie potvrdenia pre sociálne účely5 €
Vystavenie zdravotného preukazu10 €
Vyšetrenie cudzinca bez zdravotného poistenia20 €
Vyšetrenie krvi pre kozmetické účely20 €
Vyšetrenie pacienta mimo ordinačných hodín10 €
Vyšetrenie pacienta z iného obvodu /okrem akútnych stavov/10 €
Vyšetrenie pre cestovné kancelárie a prímorské pobyty10 €
Vyšetrenie pre pobyt, štúdium a prácu v zahraničí20 €
Vyšetrenie spôsobilosti na vedenie motorového vozidla20 €
Vyšetrenie zdrav. spôsobilosti na držanie a nosenie zbrane a streliva50 €

Uvedené ceny sú vrátane prípadnej DPH. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v zmysle § 3 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. je D.M.I. s. r. o., IČO 45600678.

Prejsť na začiatok